MINIAKSELERATORS.LV PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā stāšanās datums: 15.08.2022.
01.01.2024. redakcija

Laipni lūdzam miniAkselerators.lv!  

miniAkselerators.lv pārvalda SIA “miniAkselerators”, ar reģistrācijas numuru 50203367651 un adresi Ģenerāļa Radziņa krastmalā 21-34, Rīgā, Latvijā, LV1050  (Turpmāk: “miniAkselerators”, “Uzņēmums”, “mēs”). Un mēs šajā mājaslapā sniedzam attālinātās biznesa inkubācijas pakalpojumus (turpmāk tekstā “Pakalpojums”).

Mūsu Privātuma politika regulē Jūsu apmeklējumu un Pakalpojumu izmantošanu vietnē https://miniakselerators.lv (Turpmāk: “Mājaslapa”) un paskaidro, kā mēs apkopojam, aizsargājam un izpaužam informāciju, kas izriet no mūsu Pakalpojuma lietošanas.

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat informācijas apkopošanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Ja vien šajā Privātuma politikā nav noteikts citādi, šajā Privātuma politikā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā mūsu Noteikumos un nosacījumos.

Mūsu noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) nosaka visu mūsu Pakalpojuma lietošanu un kopā ar Privātuma politiku veido jūsu vienošanos ar mums (“Līgums”).

1.Definīcijas 

PAKALPOJUMS
nozīmē miniAkseleratora pārvaldītās vietnes saturs un tajā esošie, piedāvātie miniAkseleratori jeb attālinātās biznesa inkubācijas programmas.

PERSONAS DATI ir dati par dzīvu personu, kuru var identificēt pēc šiem datiem (vai no šīs un citas informācijas, kas ir mūsu rīcībā vai varētu nonākt mūsu rīcībā). 

LIETOŠANAS DATI ir dati, kas tiek automātiski savākti vai nu, izmantojot Pakalpojumu, vai no pašas Pakalpojuma infrastruktūras (piemēram, lapas apmeklējuma ilgums). SĪKFAILI ir mazi faili, kas tiek glabāti jūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē). 

DATU PĀRZINIS ir fiziska vai juridiska persona, kas (viena vai kopīgi vai kopā ar citām personām) nosaka personas datu apstrādes mērķus un veidu, kādos tie tiek apstrādāti. Šīs Privātuma politikas ietvaros mēs esam jūsu datu datu pārzinis. 

DATU APSTRĀDĀJI (VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā datus Datu pārziņa vārdā. Mēs varam izmantot dažādu Pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai efektīvāk apstrādātu Jūsu datus. 

DATU SUBJEKTS ir jebkura dzīva, fiziska persona, kam ir Personas dati. 

LIETOTĀJS ir fiziska persona, kas izmanto mūsu Pakalpojumu. Lietotājs atbilst Datu subjektam.

2.Informācijas vākšana un izmantošana 

Mēs apkopojam dažādu veidu informāciju dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu jums mūsu Pakalpojumu.

3.Savākto datu veidi 

Personas dati
Izmantojot mūsu Pakalpojumu, mēs varam lūgt Jūs sniegt mums noteiktu personu identificējošu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar Jums vai identificētu Jūs (“Personas dati”). Personu identificējošā informācija var ietvert, bet ne tikai: 
- Epasta adrese 
- Vārds un uzvārds 
- Telefona numurs 
- Sīkfaili un lietošanas dati 

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, izmantojot informatīvos izdevumus, mārketinga vai reklāmas materiālus un citu informāciju, kas Jūs varētu interesēt. Jūs varat atteikties no jebkura vai visu šo paziņojumu saņemšanas no mums, sekojot abonēšanas atcelšanas saitei vai rakstot uz e-pastu info@miniakselerators.lv. 

Lietošanas dati
Mēs varam arī apkopot informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta ikreiz, kad apmeklējat mūsu Pakalpojumu vai piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot datoru, planšetdatoru vai mobilo ierīci (“Lietošanas dati”). Šie lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā Jūsu datora interneta protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas versija, mūsu apmeklētās pakalpojuma lapas, Jūsu apmeklējuma laiks un datums, šajās lapās pavadītais laiks, unikālais ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati. Kad piekļūstat Pakalpojumam ar mobilo ierīci, šie Lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā izmantotās mobilās ierīces veids, mobilās ierīces unikālais ID, mobilās ierīces IP adrese, mobilā operētājsistēma, mobilā interneta pārlūkprogrammas veids, ko Jūs izmantojat, unikālos ierīču identifikatorus un citus diagnostikas datus. 

Sīkdatņu izsekošanas dati
Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbībām mūsu Pakalpojumā, un mēs glabājam noteiktu informāciju. Sīkfaili ir faili ar nelielu datu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālo identifikatoru. Sīkfaili tiek nosūtīti uz Jūsu pārlūkprogrammu no vietnes un saglabāti jūsu ierīcē. Tiek izmantotas arī citas izsekošanas tehnoloģijas, piemēram, bākas, atzīmes un skripti, lai apkopotu un izsekotu informāciju un uzlabotu un analizētu mūsu pakalpojumu. Jūs varat norādīt savai pārlūkprogrammai, lai tiek atteikti visu sīkfailu ievākšana vai ziņot, kad sīkfails tiek nosūtīts. Tomēr, ja nepieņemat sīkfailus, iespējams, nevarēsit izmantot dažus no mūsu Pakalpojumiem pilnvērtīgi. 

Mūsu izmantoto sīkfailu piemēri: 
- Sesijas sīkfaili: mēs izmantojam sesijas sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu. 
- Preferences sīkfaili: mēs izmantojam preferenču sīkfailus, lai atcerētos Jūsu preferences un dažādus iestatījumus. 
- Drošības sīkfaili: mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkos.
- Reklāmas sīkfaili: reklāmas sīkfaili tiek izmantoti, lai sniegtu jums reklāmas, kas var būt saistītas ar Jūsu interesēm. 

Citi datiIzmantojot mūsu Pakalpojumu, mēs varam ievākt arī šādu informāciju: dzimums, vecums, adrese, tālruņa numurs (darba, mobilais), dokumentus par izglītību, kvalifikāciju, profesionālo apmācību un citus datus.

4.Datu izmantošana 
Mēs izmantojam apkopotos datus dažādiem mērķiem: 
- nodrošināt un uzturēt mūsu Pakalpojumu; 
- informēt Jūs par izmaiņām mūsu Pakalpojumā;  
- lai ļautu Jums piedalīties mūsu Pakalpojuma interaktīvajās funkcijās, kad izvēlaties to darīt;  
- nodrošināt klientu atbalstu;  
- apkopot analīzi vai vērtīgu informāciju, lai mēs varētu uzlabot savu Pakalpojumu;  
- uzraudzīt mūsu Pakalpojuma lietošanu; 
- atklāt, novērst un risināt tehniskas problēmas; 
- lai izpildītu jebkuru citu mērķi saistībā ar mūsu Pakalpojumu; 
- lai izpildītu savus pienākumus un īstenotu mūsu tiesības, kas izriet no jebkuriem līgumiem, kas noslēgti starp Jums un mums, tostarp par rēķinu izrakstīšanu un iekasēšanu; 
- sniegt Jums paziņojumus par Jūsu kontu un/vai abonementu, tostarp paziņojumus par termiņa beigām un atjaunošanu, e-pasta norādījumus utt.; 
- lai sniegtu Jums jaunumus, īpašos piedāvājumus un vispārīgu informāciju par citām mūsu piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un pasākumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus Jūs jau esat iegādājušies vai par kuriem interesējies, ja vien neesat izvēlējies šādu informāciju nesaņemt; jebkādā citā veidā, ko mēs varam aprakstīt, kad sniedzat informāciju;  
- jebkuram citam nolūkam ar Jūsu piekrišanu.

5.Datu saglabāšana 
Mēs saglabāsim Jūsu Personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim Jūsu personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir jāsaglabā jūsu dati, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus), atrisinātu strīdus un īstenotu mūsu juridiskos līgumus.
 
Mēs arī saglabāsim Lietošanas datus iekšējās analīzes nolūkos. Lietošanas dati parasti tiek glabāti īsāku laiku, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti, lai stiprinātu drošību vai uzlabotu mūsu Pakalpojuma funkcionalitāti, vai arī mums ir juridisks pienākums saglabāt šos datus ilgāku laika periodu.

6.Datu pārsūtīšana 
Jūsu informācija, tostarp personas dati, var tikt pārsūtīta un uzturēta datoros, kas atrodas ārpus Jūsu pilsētas, valsts vai citas valsts jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no Jūsu jurisdikcijas likumiem. 

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai, kam seko šādas informācijas iesniegšana, apliecina Jūsu piekrišanu šai datu pārsūtīšanai. 

Mēs veiksim visas saprātīgi nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku un Jūsu dati netiek nodoti valstīm vai organizācijām, kur nav atbilstoši datu kontroles mehānismi, tostarp Jūsu datu un citu personas datu informācijas drošība.

7.Datu izpaušana 
Mēs varam izpaust personas informāciju, ko mēs ievācam vai Jūs sniedzat šādos gadījumos: 
a) Informācijas sniegšana tiesībsargu iestādēm.
Noteiktos apstākļos mums var būt pienākums atklāt jūsu Personas datus, ja to pieprasa likums vai atbildot uz pamatotiem valsts iestāžu pieprasījumiem. 

b) Biznesa darījums.
Ja mēs esam iesaistīti uzņēmumu apvienošanā vai aktīvu pārdošanā, jūsu Personas dati var tikt pārsūtīti. 

c) Citi gadījumi. Mēs varam izpaust jūsu informāciju arī: 
-
mūsu meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem; 
- līgumslēdzējiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām personām, kuras izmantojam, lai nodrošinātu pakalpojumu izpildi, piemēram mūsu pasniedzējiem; 
- lai izpildītu mērķi, kuram Jūs savus datus sniedzāt; 
- ar Jūsu piekrišanu jebkuros citos gadījumos;

8.Datu drošība 
Jūsu datu drošība mums ir svarīga, taču atcerieties, ka neviena pārraides metode internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību.

9.Jūsu datu aizsardzības tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) 
Ja esat Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) iedzīvotājs, jums ir noteiktas datu aizsardzības tiesības, uz kurām attiecas GDPR. – Skatiet vairāk vietnē https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj  

Mūsu mērķis ir veikt saprātīgas darbības, lai ļautu Jums labot, grozīt, dzēst vai ierobežot savu Personas datu izmantošanu. 

Ja vēlaties būt informēts par to, kādus Personas datus mēs glabājam par Jums, un ja vēlaties, lai tie tiktu noņemti no mūsu sistēmām, lūdzu, rakstiet mums uz info@miniakselerators.lv.  

Noteiktos apstākļos jums ir šādas datu aizsardzības tiesības: 
- tiesības piekļūt, atjaunināt vai dzēst informāciju, kas mums ir par Jums; 
- labošanas tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt jūsu informācijas labošanu, ja šī informācija ir neprecīza vai nepilnīga; 
- tiesības iebilst. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi; 
- ierobežojuma tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi; 
- tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savu Personas datu kopiju strukturētā, mašīnlasāmā un plaši izmantotā formātā; 
- tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir arī tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja mēs paļaujamies uz Jūsu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas informāciju; 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam lūgt Jūs apstiprināt savu identitāti pirms atbildes sniegšanas uz šādiem pieprasījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt Pakalpojumu bez dažiem nepieciešamajiem datiem. 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par Jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

10.Servisa nodrošinātāji 
Mēs varam nodarbināt trešo pušu uzņēmumus un personas, lai atvieglotu mūsu Pakalpojumu (“Pakalpojumu sniedzēji”), sniegtu Pakalpojumu mūsu vārdā, sniegtu ar Pakalpojumu saistītus pakalpojumus vai palīdzētu mums analizēt, kā mūsu Pakalpojums tiek izmantots. Šīm trešajām personām ir piekļuve Jūsu personas datiem tikai, lai mūsu vārdā veiktu šos uzdevumus, un tām ir pienākums tos neizpaust un neizmantot citiem mērķiem.

11.Analytics 
Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma lietošanu. 

Google AnalyticsGoogle Analytics ir Google piedāvātais tīmekļa analīzes pakalpojums, kas izseko vietnes trafiku un ziņo par to. Google izmanto savāktos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu Pakalpojuma lietošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot savāktos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklamēšanas tīkla reklāmas. 

Lai iegūtu papildinformāciju par Google Privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Google Privātuma noteikumu tīmekļa lapu: https://policies.google.com/privacy?hl=lv 

Mēs arī iesakām pārskatīt Google politiku par jūsu datu aizsardzību: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

12.Uzvedības atkārtotais mārketings 
Mēs izmantojam atkārtotā mārketinga pakalpojumus, lai pēc tam, kad apmeklējāt mūsu Mājaslapu, reklamētos Jums trešo pušu vietnēs. Mēs un mūsu trešo pušu piegādātāji izmantojam sīkfailus, lai informētu, optimizētu un rādītu reklāmas, pamatojoties uz Jūsu iepriekšējiem mūsu pakalpojuma apmeklējumiem. 

Google Ads (AdWords)Google Ads (AdWords) atkārtotā mārketinga pakalpojumu nodrošina Google Inc. 

Varat atteikties no Google Analytics reklāmas tīkla reklamēšanai un pielāgot Google reklāmas tīkla reklāmas, apmeklējot Google reklāmu iestatījumu lapu: http://www.google.com/settings/ads 

Instalēt Google Analytics Opt-out Browser Add-on — https://tools.google.com/dlpage/gaoptout jūsu tīmekļa pārlūkprogrammai Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas papildinājums nodrošina apmeklētājiem iespēju neļaut Google Analytics apkopot un izmantot viņu datus. 

Lai iegūtu papildinformāciju par Google privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Google privātuma noteikumu tīmekļa lapu: https://policies.google.com/privacy?hl=lv 

Twitter
Twitter atkārtotā mārketinga pakalpojumu nodrošina Twitter Inc. 

Varat atteikties no Twitter interešu reklāmām, izpildot to norādījumus: https://support.twitter.com/articles/20170405 

Jūs varat uzzināt vairāk par Twitter privātuma praksi un politikām, apmeklējot viņu privātuma politikas lapu: https://twitter.com/privacy 

Facebook
Facebook atkārtotā mārketinga pakalpojumu nodrošina Facebook Inc. 

Jūs varat uzzināt vairāk par Facebook uz interesēm balstītu reklāmu, apmeklējot šo lapu: https://www.facebook.com/help/164968693837950 

Lai atteiktos no Facebook interešu reklāmām, izpildiet šos Facebook norādījumus: https://www.facebook.com/help/568137493302217 

Facebook ievēro Digitālās reklāmas alianses izveidotos tiešsaistes biheiviorālās reklāmas pašregulācijas principus. Varat arī atteikties no Facebook un citiem iesaistītajiem uzņēmumiem, izmantojot Digitālās reklāmas aliansi ASV http://www.aboutads.info/choices/, Kanādas digitālās reklāmas aliansi Kanādā http://youradchoices.ca/ vai Eiropas Interaktīvās digitālās reklāmas alianse Eiropā http://www.youronlinechoices.eu/ vai atteikties, izmantojot savas mobilās ierīces iestatījumus. 

Lai iegūtu papildinformāciju par Facebook privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Facebook datu politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

13.Maksājumi 
Mēs nodrošinām maksas produktus un pakalpojumus Pakalpojuma ietvaros. Tādā gadījumā maksājumu apstrādei izmantojam trešo pušu pakalpojumus (piemēram, maksājumu apstrādātājus). 

Mēs neuzglabāsim un neizmantosim Jūsu maksājumu kartes datus. Šī informācija tiek sniegta tieši mūsu trešo pušu maksājumu apstrādātājiem, kuru personas datu izmantošanu regulē viņu privātuma politika un mēs Jūsu kartes datus neredzam vai netiekam tiem klā. Šie maksājumu apstrādātāji ievēro PCI-DSS noteiktos standartus, kurus pārvalda PCI drošības standartu padome, kas ir tādu zīmolu kā Visa, Mastercard, American Express un Discover kopīgs darbs. PCI-DSS prasības palīdz nodrošināt drošu maksājumu informācijas apstrādi. 

Maksājumu apstrādātāji, ar kuriem mēs strādājam, ir: 
PayPal vai Braintree:
viņu privātuma politiku var skatīt vietnēhttps://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Stripe:
viņu privātuma politiku var skatīt vietnē: https://stripe.com/us/privacy

14.Saites uz citām vietnēm 
Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras mēs nepārvaldām. Ja noklikšķināsit uz trešās puses saites, jūs tiksit novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs ļoti iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes Privātuma politiku. 

Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi.

15.Bērnu privātums 
Mūsu Pakalpojumi nav paredzēti lietošanai bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem (“Bērni”).  

Mēs apzināti neievācam personu identificējošu informāciju no bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Ja uzzinat, ka Bērns mums ir sniedzis Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzinām, ka esam apkopojuši personas datus no bērniem, nepārbaudot vecāku piekrišanu, mēs veicam pasākumus, lai noņemtu šo informāciju no mūsu serveriem.

17.Sazinieties ar mums 
Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums: 

Pa e-pastu: info@miniakselerators.lv. 

Pa tālruņa numuru: +37128632492.

16.Izmaiņas šajā Privātuma politikā 
Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt savu Privātuma politiku. Mēs Jūs informēsim par jebkurām izmaiņām, šajā lapā ievietojot jauno Privātuma politiku. 

Mēs Jūs informēsim pa e-pastu un/vai pamanāmu paziņojumu mūsu Pakalpojumā pirms izmaiņu stāšanās spēkā un atjaunināsim “stāšanās spēkā datumu” šīs privātuma politikas augšdaļā. 

Jums ir ieteicams periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai konstatētu jebkādas izmaiņas. Izmaiņas šajā Privātuma politikā stājas spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā.