MINIAKSELERATORS.LV
PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums: 15.08.2022.
01.01.2024.redakcijā

Laipni lūdzam miniAkselerators.lv!
Tā kā tikko noklikšķinājāt uz mūsu pakalpojumu lietošanas noteikumiem, lūdzu, apstājieties, paņemiet tasi kafijas un uzmanīgi izlasiet šo informāciju. Tas jums prasīs aptuveni 20 minūtes.

Šie pakalpojumu izmantošanas noteikumi (Turpmāk: “Noteikumi”, “Pakalpojuma noteikumi”) nosaka, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa lapas, kas atrodas miniakselerators.lv (Turpmāk: “Mājaslapa”). 

Mūsu privātuma politika regulē arī mūsu Pakalpojuma lietošanu un izskaidro, kā mēs apkopojam, aizsargājam un izpaužam informāciju, kas izriet no mūsu tīmekļa lapu lietošanas. Lai iepazītos ar Privātuma politiku, spiediet šeit: https://miniakselerators.lv/privatuma-politika.

1.Distances līgums par pakalpojumu lietošanu  
Šie mājaslapas lietošanas noteikumi pakalpojuma iegādes brīdī ir arī uzskatāmi par distances līgumu, kas tiek slēgts starp miniAkselerators.lv administratoru SIA “miniAkselerators”, ar reģistrācijas numuru 50203367651 un adresi Ģenerāļa Radziņa krastmalā 21-34, Rīgā, Latvijā, LV1050  (Turpmāk: “miniAkselerators”, “Uzņēmums”, “mēs”) un pilngadīgu fizisku personu vai juridisku personu (Turpmāk: “Lietotājs”, “Jūs”), kas iegādājas miniAkselerators.lv pieejamos miniAkseleratorus jeb biznesa inkubācijas programmas (Turpmāk: “Pakalpojumus”)!

Jūsu līgums ar mums ietver šos noteikumus un mūsu Privātuma politiku (Turpmāk: “Līgums” vai "Līgumi"). Jūs apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis Līgumus, un piekrītat tos ievērot. 

Ja nepiekrītat (vai nevarat tos izpildīt), Jūs nedrīkstat turpmāk izmantot mūsu Pakalpojumus, bet, lūdzu, informējiet mūs, rakstot uz e-pastu info@miniakselerators.lv, lai varam mēģināt rast risinājumu. Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kas vēlas piekļūt Pakalpojumam vai to izmantot.

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs ir veicis Pakalpojumu apmaksu. Distances līgums ir noslēgts līdz saistību izpildei.

2.Saziņa
Izveidojot kontu pie mums miniakselerators.lv lapā, Jūs piekrītat saņemt šādu informāciju epastā no mums: apmācību materiālus, reklāmas materiālus par jaunām programmām un citu informāciju. Tomēr Jūs varat atteikties no jebkura vai visu šo paziņojumu saņemšanas, sekojot abonēšanas atcelšanas saitei vai nosūtot e-pastu uz info@miniakselerators.lv.

3.Pirkumi
Ja vēlaties iegādāties kādu produktu vai pakalpojumu, kura nosacījumi, cena un cita informācija aprakstīta miniakselerators.lv, Jūs veicat Pakalpojuma iegādi (Turpmāk: “Pirkums”). Pirkuma laikā Jums var tikt lūgts sniegt noteiktu informāciju, kas attiecas uz Jūsu Pirkumu, tostarp, bet ne-tikai, Jūsu kredītkartes numuru, Jūsu kredītkartes derīguma termiņu, Jūsu norēķinu adresi un epastu. 

Jūs apliecināt un garantējat, ka:
- Jums ir likumīgas tiesības saistībā ar jebkuru Pirkumu izmantot jebkuru(-as) kredītkarti(-es) vai citus maksājuma veidus, ko lietojat;
- un ka informācija, ko mums sniedzat, ir patiesa, pareiza un pilnīga. 

Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumus, lai atvieglotu apmaksu un Pirkumu pabeigšanu. Iesniedzot savu informāciju, Jūs piešķirat mums tiesības sniegt informāciju šīm trešajām personām saskaņā ar mūsu Privātuma politiku. 

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atteikt vai atcelt Jūsu pasūtījumu tādu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai: apmācību grupas dalībnieku skaita limita sasniegšana, kļūdains Pakalpojums vai Pakalpojuma apraksts vai norādītā cena, kļūda Jūsu pasūtījumā vai citi iemesli. 

Mēs paturam tiesības atteikt vai atcelt Jūsu pasūtījumu, ja ir aizdomas par krāpšanu vai neatļautu vai nelikumīgu darījumu. 

Visu Pakalpojumu cena tiek norādīta pirms apmaksas veikšanas un tā netiek mainīta visu šī Līguma darbības laiku. Cenas Mājaslapā tiek parādītas eiro valūtā, iekļaujot tajās pievienotās vērtības nodokli, ja vien nav norādīts citādi.

4.Piedāvājumi un atlaides
Jebkuras atlaides vai citi piedāvājumi (Turpmāk: “Akcijas”), kas ir pieejami, izmantojot Pakalpojumu, var regulēt noteikumi, kas minēti Akcijas reklāmas materiālā vai Mājaslapā, kas ir atsevišķi no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Ja piedalāties kādās Akcijās, lūdzu, pārskatiet piemērojamos noteikumus, kā arī mūsu konfidencialitātes politiku. Ja Akcijas noteikumi ir pretrunā ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, tiks piemēroti Akcijas noteikumi.

5.Naudas atgriešana
Mēs piedāvājam bez-ierunu, 15 dienu naudas atgriešanas garantiju, no brīža, kad būs sākušās apmācības, pirms kurām esat veikuši pirkumu! Ja šajā periodā kādu iemeslu dēļ pārdomāsiet vai Jums dzīvē mainīsies apstākļi, ka nebūs iespēja tomēr piedalīties, atgriezīsim 100% apmācību maksu. Pēc šī 15 dienu perioda šādas tiesības vairs nav. Lai šo iespēju izmantotu, rakstiet brīvā formā uz info@miniakselerators.lv šo 15 dienu laikā no epasta, ar kuru reģistrējāties.

6.Lietotāja tiesības un pienākumi
Pirkums nodrošina piekļuvi Pakalpojumam vienam Lietotājam un ar to vienā mājsaimniecībā dzīvojošajām personām. Dalīšanās ar šo piekļuvi ar citām personām nav pieļaujama. Ja tiks konstatēts, ka Jūs dalāties ar piekļuves informāciju ar trešajām personām, mēs par to paziņosim un nekavējoties pārtraukism Jums Pakalpojumu sniegšanu bez naudas atgriešanas, kā arī izskatīsim iespēju piedzīt no Jums radušos tiešos zaudējumus, ja tādi būs radušies.

Lejupielādēt prezentācijas vai citu lejupielādēšanai paredzēto materiālu tikai personīgām vajadzībām Jūs drīkstat.

Bet nedrīkstat kopēt vai lejupielādēt video materiālus, kas tehniski nav miniakselerators.lv platformā atļauti lejupielādēšanai. Tāpat aizliegts ir modificēt, tulkot, pārveidot, publicēt, pārsūtīt, pārdot vai apakšlicencēt trešajām personām mūsu Pakalpojumu saturu. Tāpat aizliegts veidot atvasinātus darbus no miniakselerators.lv pieejamā satura vai Pakalpojumiem, kā arī nedrīkst ļaut trešajām pusēm to darīt. 

Izveidojot pie Mums kontu, Jūs garantējat, ka esat sasniedzis 18 gadu vecumu un, ka Jūsu sniegtā informācija vienmēr ir precīza, pilnīga un aktuāla. Neprecīza, nepilnīga vai novecojusi informācija var izraisīt tūlītēju pakalpojuma konta darbības pārtraukšanu. 

Jūs esat atbildīgi par sava konta un paroles konfidencialitātes saglabāšanu, tostarp, bet ne tikai, piekļuves ierobežošanu Jūsu kontam. Jūs piekrītat uzņemties atbildību par visām darbībām vai darbībām, kas notiek ar Jūsu kontu un/vai paroli. Jums nekavējoties jāinformē mūs, ja uzzināt par jebkādiem drošības pārkāpumiem vai Jūsu konta neatļautu izmantošanu. 

Pakalpojumu drīkst izmantot tikai likumīgiem mērķiem un saskaņā ar Noteikumiem. Jūs piekrītat neizmantot Pakalpojumu: 
- Pārsūtīt vai nodrošināt jebkāda veida reklāmas vai reklāmas materiālu nosūtīšanu, tostarp jebkādu “surogātpastu”, “ķēdes vēstuli”, “surogātpastu” vai jebkuru citu līdzīgu aicinājumu citiem Lietotājiem. 
- Uzdoties vai mēģināt uzdoties par uzņēmumu, uzņēmuma darbinieku, citu Lietotāju vai jebkuru citu personu vai juridisku personu. 
- Jebkādā veidā, kas pārkāpj citu tiesības vai jebkādā veidā ir nelikumīgs, draudošs, krāpniecisks vai kaitīgs, vai saistībā ar jebkādu nelikumīgu, krāpniecisku vai kaitīgu mērķi vai darbību. 
- Iesaistīties jebkādā citā rīcībā, kas ierobežo vai kavē jebkuru Pakalpojuma Lietotāju vai var kaitēt vai aizskart Lietotāja tiesības pilnvērtīgi un ar prieku izmantot Pakalpojumu.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt pakalpojumu, pārtraukt kontu darbību, noņemt vai rediģēt saturu vai atcelt pasūtījumus.

7.Intelektuālais īpašums
Pakalpojums un tā oriģinālais saturs (izņemot Lietotāju nodrošināto Saturu grupu čatos un citur), funkcijas un funkcionalitāte ir un paliks miniAkseleratora īpašums. Pakalpojums ir aizsargāts ar autortiesībām, preču zīmēm un citiem Latvijas likumiem. Mūsu preču zīme ir “miniAkselerators”, ko nedrīkst izmantot saistībā ar kādu produktu vai pakalpojumu bez iepriekšējas rakstiskas Mūsu piekrišanas.

Ja vien nav norādīts citādi, viss mājaslapā un Pakalpojumā pieejamais saturs pieder Mums vai Mūsu licencētājiem. Mēs pieliekam visas pūles, lai nodrošinātu, ka sniegtais saturs nepārkāpj nevienu piemērojamo tiesību normu vai trešo personu tiesības, bet ja Jums rodas pamatotas aizdomas, ka kādā vietā kāda tiesības ir pārkāptas, aicinām vērsties pie Mums, rakstot uz info@miniakseleraors.lv.

8.Atbildības ierobežojums
Mēs sniedzam Pakalpojumu, balstoties uz labāko Mūsu gribu un pieejamo informāciju, un nodrošinām, ka Pakalpojuma satura izstrādē piedalās savā jomā pieredzējuši speciālisti, tai skaitā pārbaudām satura atbilstību. Bet, neatkarīgi no tā, mēs nesniedzam nekāda veida garantijas attiecībā uz Jūsu sasniegto rezultātu. Tāpat negarantējam mūsu Pakalpojumā iekļauto informāciju, materiālu vai rīku pareizumu, pilnīgumu vai uzticamību un neuzņemamies nekādu atbildību par lēmumiem, ko Jūs pieņemat, balstoties uz Mūsu sniegto saturu, tai skaitā neuzņemamies nekādu atbildību par iespējamiem zaudējumiem, ko Jūs varētu gūt, balstoties uz Pakalpojumā sniegto saturu.

Tāpat mēs neuzņemamies atbildību par interneta pārraides kļūdām, kas radušās Jūsu sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ, vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Mūsu kontroles. 

9.Strīdu risināšana 
Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Mums un Jums var rasties, mēs risinām sarunu ceļā. Ja strīds 30 dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīdu var risināt Latvijas Republikas tiesā. 

Mūsu nespēja īstenot jebkādas šo Noteikumu tiesības vai nosacījumu netiks uzskatīta par atteikšanos no šīm tiesībām. Ja tiesa kādu šo Noteikumu nosacījumu atzīs par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie šo Noteikumu noteikumi paliks spēkā. Šie noteikumi veido visu vienošanos starp mums par mūsu Pakalpojumu un aizstāj visus iepriekšējos līgumus, kas mums varētu būt bijuši starp mums attiecībā uz Pakalpojumu.

Šie noteikumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.

10.Pakalpojuma izmaiņas
Mēs paturam tiesības atsaukt vai grozīt mūsu Pakalpojumu un jebkuru pakalpojumu vai materiālu, ko sniedzam, pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs neuzņemamies atbildību, ja kāda iemesla dēļ viss Pakalpojums vai tā daļa nav pieejama jebkurā laikā vai periodā. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām Pakalpojuma daļām vai visam Pakalpojumam Lietotājiem. 

11.Citi Noteikumi
Mēs jebkurā laikā varam grozīt oteikumus, publicējot tos šajā vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārskatīt šos Noteikumus. 

Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai izmantot to pēc jebkādu labojumu stāšanās spēkā, Jūs piekrītat pārskatītajiem Noteikumiem. Ja nepiekrītat jaunajiem Noteikumiem, Jums vairs nav tiesību izmantot Pakalpojumu.

12.Sazināšanās ar Mums
Ar Mums varēsiet sazināties pa e-pastu: info@miniakselerators.lv vai tālruņa numuru: +37128632492.